Item 1 Title

Item 1 Description

Item 2 Title

Item 2 Description

Item 3 Title

Item 3 Description

Item 4 Title

Item 4 Description

Item 5 Title

Item 5 Description

 

Wat is een orthodontist?

De orthodontist behandelt problemen met de stand van tanden en kaken bij kinderen en volwassenen. De orthodontist weet precies welke beugels geschikt zijn voor jouw probleem.

De orthodontist is de beugelspecialist.

Een orthodontist heeft na zijn opleiding tot tandarts een voltijdse vierjarige opleiding tot specialist gevolgd. Is de specialistenopleiding succesvol afgerond, dan vindt inschrijving plaats in het specialistenregister van de orthodontisten.

De titel “orthodontist” is een beschermde titel. In het BIG register is beschreven wie zich orthodontist mag noemen.

De orthodontist houdt zich aan de strenge landelijke kwaliteitseisen van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten.

Orthodontisten volgen jaarlijks bij – en nascholing.

De vereniging bepaalt dat elke orthodontist moet zorgen dat zijn praktijk gecertificeerd is en minimaal voldoet aan de ISO 9001 norm. Deze certificering wordt minstens iedere twee en een half jaar opnieuw doorlopen. De beoordeling wordt gedaan door externe consultancy bedrijven. Daarnaast wordt een orthodontist iedere vijf jaar gevisiteerd door leden van de landelijke vereniging. Tijdens deze visitatie wordt het klinisch handelen beoordeeld.

Wordt niet aan de eisen van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten voldaan, dan mag de titel “orthodontist” niet meer gevoerd worden.